Podporujeme

Naší snahou je dodržovat zásady pomalé a udržitelné módy a záleží nám na zachování naší přírody a zeleně okolo nás. Proto jsme se rozhodli, že z každé objednávky u nás necháme zasadit strom prostřednictvím organizace Home for Trees.

Budete-li chtít můžete podpořit výsadbu i Vy. V košíku je možné dokoupit vysazení stromu.

home for trees logo

 

Vize a práce organizace Home for Trees:

Naší vizí jsou bohaté zdravé lesy plné rozmanitého života všech forem, které k nim přirozeně náleží.

Biodiverzní, harmonická lesní společenství plná ptáků, vody a vláhy, rostlin, hmyzu, hub a dřevin, o něž s láskou a úctou pečujeme a která jsou otevřená každému teď, i všem po nás příchozím.

Zveme všechny podobně naladěné lidi k ochraně, sázení, učení se a spolupráci, v lesích „naší“ Země.

 

Práce:

  • Chráníme a obnovujeme lesy v ČR, ve spolupráci s odbornými špičkami české ekologie
  • Organizujeme sázecí, edukační a uklízecí akce v lesích po celé České republice.
  • Pořádáme lesní společenské akce pro firemní klienty na klíč.
  • Pořádáme lesní zážitkové teambuldingy pro zaměstnance na klíč.
  • Spojujeme se se zahraničními organizacemi na ochranu přírody po celém světě a rozšiřujeme tak naše vzdělání v oboru o moderní přístupy a možnosti ochrany.
  • Propojujeme se s uměleckými projekty z oblasti hudby, divadla a dalšími audiovizuálními počiny k šíření nosné myšlenky ochrany lesů a udržitelného života mezi co nejvíce hlavně mladých lidí, příjemnou, zušlechťující a inteligentní cestou.
  • Pracujeme na konceptu vědomého vzdělávání dětí o lesních společenstvích, k návratu a ochraně přírody, včetně témat ochrany vody, půdy a zero waste přístupu.

 

Kontakty:

 facebook instagram youtube

 

Dále podporujeme nadační fond Modrý hroch

V košíku formou doplňkového prodeje můžete podpořit děti po těžkých úrazech zakoupením položky Nadační fond Modrý hroch.

modry-hroch-logo-var02

Nadační fond Modrý hroch je nezisková organizace založená v roce 2005 ve spolupráci s Klinikou dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno, která patří mezi osm největších traumatologických center v České republice a její spádové území zahrnuje celou jižní a střední Moravu.

Nadační fond Modrý hroch pomáhá konkrétním dětem po těžkých úrazech, stará se o dětské pacienty přímo v nemocnici, a to například v rámci zábavných programů a volnočasových aktivit. Cílem fondu je kromě materiální pomoci v podobě nových nadstandardních přístrojů, lůžek také vybavení pro volný čas.

Další prostředky věnuje nadační fond do prevence dětských úrazů. Jedním z nejdůležitějších cílů je také podpora jednotlivých dětských pacientů po těžkých úrazech a pomoc při jejich návratu do běžného i sportovního života.

Svou pomoc rozšiřuje Modrý hroch také do dalších měst a nemocnic v rámci celé České republiky.

Nadační fond Modrý hroch získal od svého vzniku již více než 39 milionů korun. Velké díky patří především všem dárcům a dobrovolníkům, bez jejichž podpory a pomoci by nemohl nadační fond své cíle uskutečňovat.

Kontakty:

 facebook instagram youtube